Petycja do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o utworzenie w Świdnicy państwowej ogólnokształcącej szkoły muzycznej I i II stopnia

Stowarzyszenie Przyjaciele Szkoły Muzycznej w Świdnicy zwraca się do Państwa z prośbą o udzielenie poparcia pod wnioskiem o utworzenie w Świdnicy państwowej ogólnokształcącej szkoły muzycznej I i II stopnia. Szkoła w takim kształcie będzie umożliwiać jednoczesne zdobywanie wykształcenia ogólnego oraz muzycznego uczniom na poziomie szkoły podstawowej i średniej. Umożliwi to zarówno zwiększenie szans na dłuższą grę na instrumencie, co wydatnie wpłynie na zwiększenie poziomu gry, jak i zaoszczędzi czas, który dzisiaj uczniowie tracą na dotarcie na popołudniowe i wieczorne zajęcia.

Gotowe karty do wydrukowania i zbierania podpisów:

Zebrane podpisy prosimy przekazywać do stowarzyszenia lub przesyłać na adres:
Przyjaciele Szkoły Muzycznej w Świdnicy
Al. Niepodlegności 11
58-100 Świdnica

Prosimy również o podpisywanie petycji w wersji on-line na stronie https://www.petycjeonline.com/muzyczna