Menu

Cele Stowarzyszenia

Idea powstania Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Muzycznej w Świdnicy zrodziła się w lutym 2016 r. podczas jednego z konkursów dla uczniów szkół muzycznych – ogólnokształcących i państwowych. W tych pierwszych dzieci obok zwykłego kształcenia zdobywają wykształcenie muzyczne, a zajęcia z tym związane przeplatają się z nauką zwykłych przedmiotów. Do tych drugich dzieci uczęszczają po lekcjach, w swoim czasie wolnym. W konkursach zdecydowanie lepiej prezentują się uczniowie szkół ogólnokształcących, które pozwalają dzieciom i ich rodzicom na zaoszczędzenie czasu na przejazdy i zainwestowanie go w ćwiczenia i rozwijanie innych umiejętności.

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej w Świdnicy powstało, by wspierać działalność statutową Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Ludomira Różyckiego w Świdnicy w różnorodnych zadaniach nakierowanych na wszechstronny rozwój uczniów. W ramach swej działalności pragniemy inicjować i wspierać imprezy oraz zajęcia edukacyjno-kulturalne organizowane w szkole, a przez to podtrzymywać i upowszechniać tradycje narodowe, pielęgnować polskie wartości, a także rozwijać świadomość narodową, obywatelską i kulturową. Naszym celem jest również wspieranie uczniów utalentowanych i odnoszących sukcesy artystyczne oraz pozyskiwanie środków na zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Ponad wszystko zależy nam na promowaniu naszej szkoły w środowisku lokalnym.

Aktualnie Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej w Świdnicy dąży do stworzenia Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Świdnicy. Szkoła w takim kształcie będzie umożliwiała jednoczesne zdobywanie podstawowego oraz muzycznego wykształcenia uczniom na poziomie szkoły podstawowej i średniej. Nasi uczniowie nie będą musieli spędzać wielu popołudniowych godzin w murach szkoły, by zdobyć umiejętność gry na instrumencie i z pewnością będą mogli konkurować z wieloma kolegami i koleżankami z innych placówek podczas rywalizacji konkursowych.

Wesprzyj nasze działania - podpisz petycję!